Preisliste Gewerbe

grundriss-neutral
Haus WHG.Nr. Etage Typ GF m² Sitzplatz m² Miete Netto NK Grundriss
reserviert
reserviert
vermietet
Grundriss
Grundriss
Grundriss
vermietet
Grundriss
Haus /
WHG.Nr. /
Etage
Typ / m² Netto
NK

Brutto
Grundriss
reserviert

für Anfrage vormerken

reserviert

für Anfrage vormerken

vermietet

für Anfrage vormerken

Grundriss

für Anfrage vormerken

Grundriss

für Anfrage vormerken

Grundriss

für Anfrage vormerken

vermietet

für Anfrage vormerken

Grundriss

für Anfrage vormerken